Διαχείριση Social Media

Your ideas... our passion!

 

Συσκευασία:

Ο σχεδιασμός συσκευασίας (Packaging Design), οφείλει να τοποθετεί ένα προϊόν στην αγορά με τον βέλτιστο τρόπο μέσω έρευνας και σωστής αξιολόγησης και όχι μόνο να το διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό του.

Για το λόγο αυτό, βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με τον εκάστοτε πελάτη, ορίζοντας σταδιακά και από κοινού τους σχεδιαστικούς στόχους, μέσω μιας αμφίδρομης επικοινωνίας σε κάθε στάδιο υλοποίησης.