Αυτοκίνητο - Μηχανάκι

Αυτοκίνητο – Μηχανάκι

Προϊοντική – Εταιρική σήμανση οχημάτων

Το επαγγελματικό αυτοκίνητο προσφέρει ουσιαστική κινούμενη προβολή της επιχείρησης ταυτόχρονα με τη διανομή. Η κάλυψη μπορεί να είναι ολική ή μερική αλλά δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν μια απλή διαδικασία, διότι απαιτείται τεχνογνωσία, άριστη γνώση των υλικών και της συμπεριφοράς τους καθώς κάθε όχημα ανάλογα με την ιδιομορφία της επιφάνειας του αλλά και της χρήσης του μας οδηγεί στην επιλογή διαφορετικής τεχνοτροπίας καθώς και συγκεκριμένου υλικού για την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος. Στην detail σας προσφέρουμε την καλύτερη ποιότητα, στον καλύτερο χρόνο και με άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα 

Detail tip: η έξυπνη σχεδίαση μακέτας θα κάνει την επιχείρηση σας να την απομνημονεύουν περισσότεροι